Pomóż nam wybudować świetlikowo
Aby zakończyć I etap,
potrzebujemy 1 000 000 złotych
840 000 zł (84%)
Potrzebujemy jeszcze 160 000 zł
Pomóż teraz
II etap i kolejne 2 000 000 złotych przed nami!
Chcesz pomóc?Podaruj nam swój 1% - KRS 0000324984 wpłać dowolną kwotę na nr konta 78 84350004 0000 0000 4620 0006 bądź skontaktuj się z nami :) Dziękujemy!

Regulamin zakupu kalendarza "Świetlikowo"


Rozdział I: Postanowienia ogólne

Postanowienia regulaminu określają sposób rejestrowania się i dokonywania zakupów na stronie www.swietlikowo.pl oraz zakres praw i obowiązków Sprzedawcy i Kupującego. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a). Sprzedający – Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci (KRS: 0000324984, NIP: 6381760276, REGON: 241164284), 43-100 Tychy, Ul. Jaroszowicka 113., Tel/fax 32/447-36-84 (8:00-15:00).
b). Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma, chcąca dokonać zakupu on-line.

Rozdział II: Rejestracja i dane osobowe

1. Kupujący poprzez potwierdzenie i opłacenie zamówienia, akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
3. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza udostępnionego za pośrednictwem bezpiecznego łącza serwisu Przelewy24. 4. Podanie w formularzu identyfikacyjnym danych osobowych oznacza iż Kupujący potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. 6. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji.

Rozdział III: Prawa i obowiązki Kupującego

1. Kupujący ma prawo do dokonania zakupu dowolnej ilości kalendarza "Świetlikowo".
2. Kupujący odpowiada za poufność swoich danych dostępowych do interfejsu aplikacji.
3. Kupujący ma prawo do telefonicznej bądź mailowej konsultacji z pracownikami Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci na temat zamówionych egzemplarzy kalendarza w godzinach pracy administracji Hospicjum.
4. Kupujący wskazuje przy zamówieniu rodzaj dokumentu sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny).

Rozdział IV: Prawa i obowiązki Sprzedającego

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania modułu zamówień.
2. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówionego towaru w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Sprzedający skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Kupującym i poinformuje o przybliżonym okresie oczekiwania.

Rozdział V: Zasady zakupów w sklepie internetowym

1. Cena podana podczas zakupu kalendarza jest ceną brutto, i uwzględnia 23% podatku VAT.
2. Zamieszczona oferta wraz z cenami obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Cena zamieszczona na stronie internetowej obowiązuje wyłącznie w ramach zakupu kalendarza za pośrednictwem strony www.swietlikowo.pl (z uwzględnieniem przekierowania na stronę serwisu Przelewy24, niezbędnego do bezpiecznej realizacji płatności). Obejmują one zamówienia wysyłane na koszt Sprzedającego lub poprzez odbiór własny Kupującego w siedzibie Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci (Rozdz. I punkt 1a).
4. Kupujący jest zobowiązany, przesłać na wezwanie Sprzedającego, dokument potwierdzający dokonanie przelewu należności.
5. Do przesyłki dołączony zostanie dokument sprzedaży (Faktura VAT), chyba że Kupujący zaznaczy chęć otrzymania paragonu fiskalnego przy zamówieniu.
6. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kalendarza w terminie do 14 dni od momentu jego dostarczenia. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot towaru następuje na koszt Sprzedającego w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania. Jeśli do przesyłki dołączony był paragon fiskalny, należy odesłać go wraz z towarem, gdyż tylko na jego podstawie możemy dokonać korekty paragonu. Natomiast jeśli dokumentem sprzedaży była faktura VAT, po otrzymaniu zwrotu towaru, Sprzedający wystawia fakturę korygującą.

Rozdział VI: Reklamacje i gwarancje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne/uszkodzenia, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Zamawiający powinien otworzyć przesyłkę przed potwierdzeniem jej otrzymania w celu stwierdzenia, czy towar nie został widocznie uszkodzony w trakcie transportu. Zgłoszenie ewentualnych szkód przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki jest warunkiem uznania reklamacji.
4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

Z poważaniem,
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci.